PRIVATLIVSPOLITIK

Ærø Sejlforening

Vores webstedsadresse for Klassemesterskab for Nordiske Folkebåde er: www.fbdm2020.dk.

ÆrøSejlforenings oplysningspligt ved indsamling at personoplysninger Ærø Sejlforening er etableret på følgende adresse: Willemoesgade 13, 5960 Marstal. Postadresse er Havnegade 26, 5960 Marstal.

1.Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi kan kontaktes via e-mailadresser for formand torbenkyhl@gmail.com og kasserer lmmadsen@tdcspace.dk – primær dataansvarlig er klubbens formand. Klubbens CVR.nr. er 39562138 .

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser som klub, der aktivt samarbejder med Ærø Kommune samt Dansk Sejlunion. Eksempelvis indhenter vi medlemsoplysninger for at kunne opkræve korrekt kontingent fra medlemmerne, samt for at kunne oplyse retvisende medlemstal til Ærø Kommune samt Dansk Sejlunion. Vi indhenter ligeledes personoplysninger på medlemmer af klubbens bestyrelse, fordi det kræves iflg. lovgivningen. Endvidere indhenter vi personoplysninger på deltagere til Folkebåds DM 2020. Vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold indgåede kontrakter.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som fx: • Navn og adresse på deltagere • E-mailadresser deltagere • Fødselsdato på deltagere • Situationsbilleder og videoer optaget i klubben, til hjemmesiden og sociale medie.

4. Modtagere eller kategori at modtagere

Det er klubben alene, der anvender de personoplysninger, som vi har om medlemmerne. Klubbens trænere benytter navnelister ved træning bla. for at registrere fremmøde. Vi videregiver oplysninger til Dansk Sejlunion, når vi – iflg. reglerne – er forpligtet hertil. Klubben bruger eksterne leverandører i forhold til elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, indgået mellem klubben og leverandøren.

5. Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold eller hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, evt. firma, e-mail. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af kontaktformular ifm. nyhedsbrev.

Der indsamles i øvrigt kontaktoplysninger på leverandører og samarbejdspartnere.

6. Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.